Briket za roštilj

JASTUČAST BRIKET ZA ROSTILJBriket za roštilj - 2.5KG

ŠESTOUGAONI ŠTAP BRIKET ZA ROŠTILJ φ60 mmBRIKET ZA ROŠTILJ φ60 mm 5KG,10KG,20KG

PELET OD DRVENOG UGLJA-ĆUMURA φ10mmPELET ZA ROŠTILJ I NARGILE PAKOVANJA PO ŽELJI KUPCA

Jastučast briket drvenog uglja se dobija presovanjem smeše koja se dobija mešavinom sitnih frakcija drvenog uglja i veziva. Ovaj proizvod je 100% prirodan jer je vezivo biljnog porekla, i bezbedan je za upotrebu. Jastučastog je oblika da bi se dobio idealan protok vazduha za sagorevanje i razvija izuzetno visoke temperature. Ima atraktivan izgled , gori bez plamena, sporo sagoreva i dugo drži vatru.

Glavni parametri i karakteristike

  • Bez dima i plamena – Proizvod sagoreva bez plamena sa malim prisustvom dima
  • Nizak sadržaj pepela – dozvoljen je ostatak pepela ne veći od 15%.
  • Bez mirisa - Ispraljive materije, max 20%
  • Ekonomična potrošnja – briketi sagorevaju ravnomerno i dugo drže vatru, 3 puta duže od drvenog Uglja-cumura     
  • Ekološki – bez hemijskih dodataka i veziva – koriste se biljna veziva
  • Sadržaj kalorija (kalorijska vrednost): 6800-7700 Кcal / kg (ogrevno drvo ~ 2500-3500 Кcal / kg)
  • Vlaga do 10%
  • Nedostaci briketa-Teže se pali

Primena

Idealno je gorivo za roštilje, u domaćinstvu (kuvanje), u industrii mesa (sušenje), u medicini, za kamine i grejanje. Posebno je značajno da se kao vezivo koristi skrob, a ne hemijska vezivna sredstva, što ga čini ekološki potpuno čistim i bezopasnim za upotrebu.