Biougalj - Tera-Preta

Biougalj (terra - preta)

zasniva se na đubrenju zemljišta nepotpuno sagorelim drvetom (biougalj) proizvedenim u pećima bez prisustva kiseonika. Dodavanjem biouglja dobija se zemljište izuzetne plodnosti